Privacyverklaring

Sandu Braem Fotografie, gevestigd aan Chrysantenlaan 7 te 1930 Zaventem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.sandubraem.be
Chrysantenlaan 7
1930 Zaventem
+32 487 90 59 85

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sandu Braem Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam en voornaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Foto’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Sandu Braem Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u door middel van onze foto’s:

 • Ras
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sandu Braem Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het nemen van foto’s op uw vraag
 • Het verwerken van uw gegevens voor de facturatie van onze diensten

Geautomatiseerde besluitvorming

Sandu Braem Fotografie neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sandu Braem Fotografie) tussen zit. Sandu Braem Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Geen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

E-mails en andere berichten worden maximaal 1 jaar bijgehouden. Genomen foto’s worden maximaal 2 jaar bijgehouden. Na deze tijdspanne wissen wij uw persoonsgegevens.

De facturen worden wel bijgehouden, zowel digitaal op onze computers als op papier. Derden hebben hier echter geen toegang toe.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden om uw onze diensten te garanderen. Zo werken wij samen met een aantal drukkerijen en is ook het beheer van onze website in handen van een extern bedrijf (Make IT Work). Indien wij graag één of enkele van uw foto’s in ons on-line portfolio willen, dan vragen wij hiervoor eerst uw toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sandu Braem Fotografie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Sandu Braem Fotografie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sandu Braem Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sandubraem.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Sandu Braem Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sandu Braem Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sandubraem.be

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • ras
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar: Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sandubraem.be, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Sandu Braem Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Naam en voornaam  > max. 1 jaar > Om u nog te kunnen contacteren i.v.m. onze diensten.
 • Adres                        > max. 1 jaar > Om u nog te kunnen contacteren i.v.m. onze diensten.                      
 • Telefoonnummer      > max. 1 jaar > Om u nog te kunnen contacteren i.v.m. onze diensten.
 • Genomen foto’s        > max. 2 jaar > Zo kan u nog een bestelling bijplaatsen.

Sandu Braem Fotografie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sandu Braem Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ervaringen

 • Truly magnificent photographs!

  Sincere thanks from Lucy and the whole family.

  John
 • Bedankt om de pasfoto's van mijn moeder te komen nemen bij ons in het zorgcentrum. Het was gemakkelijk dat zij zich niet diende te verplaatsen.

  Gustaaf